1848 Kahakai Dr 2308 Honolulu HI 96814 - photo #1
1848 Kahakai Dr 2308 Honolulu HI 96814 - photo #2
1848 Kahakai Dr 2308 Honolulu HI 96814 - photo #3