59-569   KE IKI RD   B-2 Haleiwa HI 96712 - photo #1
59-569   KE IKI RD   B-2 Haleiwa HI 96712 - photo #2
59-569   KE IKI RD   B-2 Haleiwa HI 96712 - photo #3