7 LAUPAPA PL HAIKU HI 96708 - photo #0
7 LAUPAPA PL HAIKU HI 96708 - photo #1
7 LAUPAPA PL HAIKU HI 96708 - photo #2