18 HAIKU NANI PL HAIKU HI 96708 - photo #0
18 HAIKU NANI PL HAIKU HI 96708 - photo #1
18 HAIKU NANI PL HAIKU HI 96708 - photo #2